Zarándoklat, útépítés, szervezés számomra egyazon feladat részei. Mióta 2013 júliusában a Mária Útra léptem, sorban jelentkeznek, olyan módon ahogy lelkileg késznek mutatkozom  azok teljesítésére. Ezek közül a legmagasabb szintűnek tartom a zarándoklat vezetést. Felvállalni azt, hogy egy csapatot számukra többé kevésbé ismeretlen úton, biztonságban eljuttatni  a Somlyó hegyére nem kis feladat. A fizikai teljesítőképesség határán egyensúlyozva, a lelki sugallatok befogadása könnyebb, mint a kényelemben tespedés állapotában. A szellemi út követése fontosabb mint a fizikai. Az eltévedés lehetősége viszont ugyanolyan nagy mindenik síkon. Erős hitre van szükség megmaradni a jó irányban, tenni amit a sugallatok (azok közül is csak a tiszta Isteni sugallatok) jelenítenek meg.  Erőre van szükség megfelelni annak a bizalomnak amelyt a csapattársak belém helyeznek. Bölcsességre mérlegelni a vállalható, szükséges és fölösleges veszélyeket Nemes feladat amiért érdemes vállalni a megpróbáltatásokat.

2018 tavaszán vállaltam először a zarándok csapat elvezetését. Akkor vezetőimnek Mátyás Királyt, Márton Áront és Kós Károlyt választottam. A zarándoklat neve Mátyás Király lett, a szellemisége viszont mindhárom, számomra óriás szellemiségéből táplálkozik.

Idén május 8. án indulunk útnak. A csatlakozás feltételei egyszerűek. Hitet, fegyelmet és jó fizikai erőnlétet feltételeznek, amelyet a vezető előtt bizonyítaniuk kell. ( fontosságuk a leírt sorrendben, vizsgálandó).  A csapatba való befogadás személyes találkozást feltételez. Maximális létszám 10 fő.

A továbbiakban az útiterv részletesen. A szállások már le vannak foglalva.

 

Első nap  szerda 8

Reggel nyolckor gyülekezünk a téren Mátyás király szobra előtt (mögötte a ló farkánál, van a régi kolozsvári találkahely). Ünnepélyes pillanat, áldás, fotók. Indulás neki a Feleki tetőnek.

Trekk itt https://www.strava.com/routes/3039169080985286496

A várost a (volt) Palocsai gyümölcsösön át hagyjuk el, abban haladunk a kőrgyűrűig. Itt Györgyfalva felé vesszük utunkat. Áthaladunk a falun, Ajton felé irányulva. Egy földúton balra térve szintgörbén folytatjuk, amíg meglátjuk Kolozsbós falu házait. Itt az út elágazik  Pata- Bodrog irányába bal felé. Mi jobbra térünk és Bós falu fölött átvágva, kimászunk a vízválasztóra, arra a gerincre ami a Szamos és az Aranyos medencéjét osztja. Ezen haladva keresztezzük a vasútvonalat a bósi alagút fölött. Innen a kolozsi hegy nincs messze. Annak az északi oldalán ereszkedünk be a faluba, megcélozva a katolikus templom tornyát. Szállásunk ott lesz a plébánia házában. Első napunk 28 km útból áll 430 m szintemelkedéssel. Pont alkalmas bemelígítőnek indulási ráhangolódásnak.

Második nap csütörtök 9

Kolozs községet keleti irányba hagyjuk el a 161A jelzésű megyei úton .

A trekk itt látható https://www.strava.com/routes/3039170793432889184

Belépünk a Mezőség tájegységbe, Mezőőr felé haladunk. Az aszfaltos út felhág a dombokra majd nagyjából szinten halad. Kb. 5 km után egy patakvölgyben balkéz irányba letérünk az aszfaltos útról, egy tanya irányába, majd felkapaszkodunk a domboldalra a Győrberki erdő széléig. Innen Dombokfalva következik, majd a községközpontba Magyarszovátra érünk. Északi irányba hagyjuk el a falut a 161H főúton, majd a község határában jobbra térünk egy makadám úton, ami keleti irányba halad. Egy mellékúton balra térve elérjük Falka falucska házait, majd a 150 es jelzésű Mócs- Botháza  országutat. A domboldalon keleti irányba halad egy földút, amely Novoly faluba visz.  Novoly falut északkelet irányba hagyjuk el majd a dombtetőn jobbra fordulunk keleti irányba. Egy makadám úton haladva, gyéren épített tanyák között, megpillantjuk Nagysármás  mezőváros épületeit. A központba megyünk be egy hatalmas zászló irányába, ami a Polgármesteri hivatal elötti parkban van felhúzva. Szállásunk a Sarmas Panzióban lesz. A mai nap megtettünk 33 km távot 560 m szintemelkedéssel. Hosszabb mint a tegnapi, de már kezdünk belejönni.

Harmadik nap péntek 10

Sármást dél-délkelet irányba hagyjuk el a domboldalnak felfele egy kolostor irányába.  A trekk itt látható https://www.strava.com/routes/3072857560226249884

A dombtetőről lefelé a 103 as jelzésű úton haladunk Marócháza irányába. Néhány domboldal után a 108 -as úton érkezünk Tuson faluba. Tusont elhagyva kiérünk a 15 E jelzésű útra amin elindulunk Marosvásárhely irányába. Uzdiszentpéter község központjában elhagyjuk az aszfaltos utat és egy kis utcán a domboldalra kaptatunk felfelé. A kertek alatt haladva egy kanyarban, újra keresztezzük a főutat . Egy kereszt mellett, földúton haladunk tovább Sicele tanya irányába.  A völgy jobb partján haladunk egy ideig, majd áttérünk a bal partra, ahol egy dombtető után előtűnnek Pagocsa község házai. A falu központján halad át a 152B jelzésű út, ezen haladunk nyugati irányba egy keveset, majd rátérünk a 132 es jelzésű útra Fekete irányába. Elhaladunk az Istentó közelében, majd Feketelak előtt rátérünk a 136- os jelzésű útra, Szénáságy irányába. Innen aszfalton haladunk Mezőmadaras község határáig. Itt lesz a szállásunk erre a napra a Szekeres házban. A mai táv 32 km 560 m szintemelkedéssel .

Negyedik nap  szombat 11

Mezőmadarasról  északi irányba indulunk. A trekk https://www.strava.com/routes/3185215982256169558

A 136 os utat követjük a faluból kifelé, Harcó irányába. Az úton és a rövidítéseken eljutunk a 135- os úttal való kereszteződéshez. Tovább folytatjuk utunkat a 136 -os úton fel az erdőn át a fehér keresztig. A dombtetőn elénk-tárul a nagyváros látványa. Marosvásárhely átszelése következik. Az erdő szélén majd benne haladva elérjük a Remeteszegi temetőt. Innen utcákon haladva elérjük a Maros partját. A gáton haladunk a folyásirány ellenében majd a gyaloghídon átkelünk a bal partjára. A város további részén át felmegyünk a Somos tetőre az állatkert előtti kőmedvéhez. Innen a Német kalap felé indulunk tovább, majd elérjük a Terebics tetőt.  Aláereszkedünk az épülő körgyűrű útja felé majd újra fel a domboldalon be az erdőbe. Székelybő fölött érünk ki az erdőből, és beereszkedünk a faluba.  A mai táv  34 km 750 m szintemelkedéssel.

ötödik nap vasárnap 12

Székelybő fölötti nyeregbe mászunk ki hogy visszakerüljünk a Mária útra. A trekk https://www.strava.com/routes/3185217970610900874

Szintvonalon haladva erdőn -erdőszélen elkerüljük Székelymoson falut. A dombról Jobbágyfalva felé ereszkedünk be, a gázállomás mellett érjük el a falut. Átszelve a falut a Nyárád hídja után a Só útján haladva érünk a  Tünder Ilona panzió közelébe ami hivatalos Mária Út szálláshely. Továbbhaladunk  a Só Útján a Bekecs tető irányába.

A völgyből balkéz irányába felhágunk a dombtetőre. Alattunk megjelenik Maja falu, majd Márkod. Mi haladunk a Bekecs felé, amíg elérjük a 28a jelzésű utat ami Demjénháza és Búzaháza felé halad északnak. A hivatalos Mária Út  délnek tart Márkod felé. Mi előremegyünk a gerincen amíg a Márkod felől jövő utat elérjük. Ezen haladunk Mikházáig. A mai táv rövidebb és könyebb 21 km 440 m szintemelkedéssel.

Hatodik nap hétfő 13.

Mikházáról a Bekecs irányába indulunk a Nyárádsilye felé tartó úton. A trekk https://www.strava.com/routes/3185219753880224342

Felérve a dombtetőre északnak fordulunk és továbbhaladunk a Bekecs irányába. Kacskaringósan emelkedik az út, rövidítéseket is teszünk, amíg elérjük a kápolnát. Itt már 1000 m fölött vagyunk és végignézhetünk az eddig megtett úton. Erdély jó része belátható innen. A láthatárt a Kárpátok vonulata zárja. Délkeleti irányba magaslik előttünk a Siklódi Kő. Ez a következő nap kilátóhelye. A Bekecsről déli irányba Sóvárad felé ereszkedünk. Előttünk a relé beton tornya, hol látszik hol eltűnik az erdőben. A torony mellett érjük el a 135- ös utat ami Sóváradra visz. Egy darabig rajta haladunk majd az erdőszélen rövidítünk a falu felé. A 13a jelzésű főutat a vasúti állomás irányába érjük el. Átkelünk a Küküllő hídján és felfele haladunk a 135- ös úton (ami itt már erősen erdei jelleget ölt).  Siklód irányába a Só útján haladunk a Parajd felé vezető útig. Innen előre, erdőszélen bozótszélen épülő út nyomvonalán érjük el a falut.   A mai táv 28 km 990 m szintemelkedéssel

Hetedik nap kedd 14

A Siklódi Kő irányába indulunk a falu határában. A trek  https://www.strava.com/routes/3185222929720489802

Átvágunk egy erdőn, amíg kiérünk a gerincre. Itt találkozunk a Parajd felől érkező jelzéssel ami mostanára Via Transilvanica útvonalával közös. Visszanézünk a Bekecsre ahol a tegnap jártunk. A hegytetőn dél kelet irányba haladva elérjük Atyha falut, ami Korond felett helyezkedik el. Továbbhaladunk a Firtos irányába amíg elérjük Pálfalvát. Innen már kényelmes ereszkedő lesz Farkaslakáig ahol a mai szállásunk a Barangoló panzióban  lesz. A mai távolság 29 km 790 m szintemelkedéssel.

Nyolcadik nap szerda 15

Farkaslakát a Gordon hegy irányába hagyjuk el.  A Jézus szíve kilátó a vezérpontunk meg is másszuk fel a csúcsáig. Innen Oroszhegy irányába fordulunk. Elhaladunk az Oroszhegyi kilátó mellett és beereszkedünk a faluba.  Trekk https://www.strava.com/routes/3093599622411967918

Oroszhegyet Keleti irányba hagyjuk el előbb le a völgybe majd fel a hegyre. Kiérve a gerincre már láthatóak Zetelaka házai. Az Olga panzióban lesz a szállásunk. A mai táv 19 km 610 m szintemelkedéssel

Kilencedik  nap csütörtök 16

Zetelakát északi irányba hagyjuk el Zeteváralja fele. Nagyjából az országúton haladva elérjük Ivó falut majd felfele haladunk a sítelepre. Megpihenünk a szálláshelyünkön a Vitus Panzióban, majd felmászunk a Madarasi csúcsra 1801 m magasságba.  Trekk https://www.strava.com/routes/3093601764898622894

Mai táv 25 km 1090 m szintemelkedéssel.

Kilencedik nap péntek 17

A Madarasi Hargitát Hargitafürdő irányába hagyjuk el.  Trekk https://www.strava.com/routes/3072910540428864372

A hargitai fenyveserdőben kóborolva jutunk el a Csicsói Hargita lábához, ahol Hargita fürdő fekszik. Innen a sípályák mellett a Kossuth sziklát érintve ereszkedünk alá. Csiba falu után elérjük az Olt folyót. Innen Csíkszerda következik majd a végső menetelés Csíksomlyóig. A kegytemplom előtt véget ér az utunk. Ezen utolsó szakasz hossza 31 km 350 m szintemelkedésel.

Tizedik nap szombat 18

A többi sok ezer zarándok között lépkedve felballagunk a Nyeregbe a hol a Búcsú szertartásán veszünk részt.

 

Pünkösdi Zarándoklat 2024

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..